Çocuklarda kalp üfürümü nedir? Ebeveynlerin bilmesi gerekenler

Kalp üfürümü nedir? Neden ailelerin hemen telaşlanmaması gerekir? Çünkü bu üfürümlerin büyük çoğunluğu masum olabileceği unutulmamlı. Masum üfürümlerde kalp normal işlevini tamamen sağlıklı sürdürür. Bununla birlikte patolojik üfürümler altta yatan bir kalp rahatsızlığını da işaret eder. Prof. Dr. Feyza Ayşenur Paç, çocuklarda var olan kalp üfürümüne dair önemli bilgilerde bulundu.

Çocuklarda kalp üfürümü ile ilgili ebeveynlerin bilmesi gerekenler

Kalp üfürümü nedir? Neden ailelerin hemen telaşlanmaması gerekir? Çünkü bu üfürümlerin büyük çoğunluğu masum olabileceği unutulmamlı. Masum üfürümlerde kalp normal işlevini tamamen sağlıklı sürdürür. Bununla birlikte patolojik üfürümler altta yatan bir kalp rahatsızlığını da işaret eder. Prof. Dr. Feyza Ayşenur Paç, çocuklarda kalp üfürümüne dair önemli bilgilerde bulundu.

Üfürüm nedir?

Üfürüm kalp ve damarlardaki kan akımının türbülansının göğüs duvarına yansımasıyla oluşan üfleme tarzı sesleri dinleme aleti ile duyulmasıdır. Yani kalp muayenesinde de sıkça rastlanan bulgular arasında yer alan kalp üfürümleri aslında özelliklerine göre ayrılır. Masum, fonksiyonel ve patolojik üfürümler şeklindedirler.

Çocukların muayenelerinde üfürüm tespiti önemli

Çocukların muayeneleri esnasında duyulmakta olan kalp üfürümlerinin altta yatak bir kalp hastalığı bulgusu olabileceğini bilin. Büyük

çoğunluğu masum üfürümler olmaktadır. Ki bir kısmı da fonksiyonel üfürümler şeklinde ortaya çıkar. Sağlıklı olan çocukların yüzde 50 – 85 kadarında da masum üfürümler duyulabilmekte. Yani masum üfürümler sağlıklı kalpten kaynaklanan sesler olmasına rağmen patolojik üfürümler kalp hastalıklarına bağlı olur.

Üfürüm her yaşta ortaya çıkabilir

Kalp üfürümleri her yaşta görülür. Masum üfürümler genelde de 4-5 yaşından sonra tespit edilebilir. Doğumsal kalp hastalıklarına göre de patolojik üfürümler doğumdan itibaren duyurulur. Bununla birlikte de edinsel hastalıklara bağlı da üfürümler her yaşta meydana gelebilir. Dolayısıyla bebeklerde üfürüm görülmesi de sürpriz değildir. 

Masum kalp üfürümü belirtileri 

Masum üfürüm nedir? Üfürümlerin en sık 4-5 yaşlarında ortaya çıktığını belirtelim. Masum üfürüm belirtileri ateş yükselmesi, koşma ve kalp hızını

arttıran diğer durumlarda daha yüksek şekilde duyulabilmektedir. Çocuklar genellikle de ateşli iken doktora götürüldüklerinden muayenelerde üfürüm daha iyi hissedilmektedir. Masum üfürümlerin duyulma şiddeti de durumlara göre artar.

Patolojik üfürümlere dikkat edin!

Çocuklarda duyulan üfürümler daha az bir oranını patolojik üfürümler, yani altta yatan kalp hastalıklarına bağlı üfürümler oluşur. Bu kalp hastalıkları doğumsal olmakla birlikte, geçirilen bazı hastalıklar da kalbi etkilemesi ile birlikte kalpte kalıcı bulguları destekleyen edinsel hastalıklar oluşur.

Üfürüme eşlik eden gelişim geriliği ve morarmaya dikkat!

Üfürüm tespit edilen çocuklarda altta yatan neden aslında biraz da belirtilerle oluşur. Yani bazı durumlarda tek bulgu üfürüm de olabilir. Bunun dışında da morarma ve nefes sıkıntıları da kendisini gösterir. Bu tarz durumlarda geç kalmaksızın harekete geçmeli ve ona göre tedavileri yol açabilecek bir düzen kurmalısınız.

Sağlık Ajandası | Sağlık Haberleri: Çocuklarda kalp üfürümü nedir? Kalp üfürümü belirtileri nelerdir?

Üfürümün ayırıcı tanısı konulması gerekir

Çocukların kalplerinde duyulan üfürümler mutlaka pediatrik kardiyoloji uzmanı tarafından ayırıcı bir tanı almalıdır. Teşhis sonrasında da gerektiğinde izlem ve tedavi planlaması da yapılmalıdır. Aksi durumları ise masum üfürüm yanılgısı ile geri dönüşümsüz süreçlere girilme riski oluşur.

Masum üfürümler için herhangi bir tedavi gerekmez 

Masum üfürümler hastalık belirtisi olmadığı için tedavi gerektirmemektedir. Çünkü çocuğun günlük yaşamını, fizik ve spor aktivitelerini etkilemez. Kalp hastalıklarına bağlı üfürümlerinde ise tedavi, izlem yaklaşımları altta yatan nedene göre de değişim gösterir. Mesela kalpteki küçük deliklerin hafif derecedeki kapak darlıklarının ve yetmezliklerin tedavisi gerekmez. Ancak yaşam boyu oluşabilecek yan bulgular ve komplikasyonlar bakımından da ömür boyunca izlenmelidir. Böylece çok daha sağlıklı bir süreç oluşturulabilir.

Önemli bir kalp problemi varsa girişimsel veya cerrahi yöntemler kullanılır

Kalpteki deliğin büyüklüğüne ya da kapaktaki darlığın, kaçağın miktarına göre bu tarz rahatsızlıkların bir kısmı sadece rutin kontrollerle tedavi edilebilir. Ayrıca ilaç tedavileri de bu durumu takip eder. Fakat klinik olarak önemli delik, darlık ve yetmezlikler ise daha önemli yapısal kalp hastalıklarını söz konusu ettiğinde cerrahi yöntemlerin planlanması şarttır.

 

Kaynaklar:

Prof. Dr. Feyza Ayşenur Paç

Çocuk Sağlığı Derneği

Sağlık Ajandası | Sağlık Haberleri için sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz:

Exit mobile version